Интервью Blockchain - болашақтың картинасы. АЕRC ғылыми төрағасы, экономист Жақсыбек Құлекеевпен сұхбат.

Blockchain - болашақтың картинасы. АЕRC ғылыми төрағасы, экономист Жақсыбек Құлекеевпен сұхбат.